Giới thiệu

Được sự cho phép của UBND Thành phố Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2006, Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thành lập. Kể từ đây, những người làm quảng cáo tại Đà Nẵng đã chính thức có một tổ chức xã hội nghề nghiệp của mình.
Trải qua 10 năm thành lập, Hiệp hội đã gặt hái được không ít thành quả đáng ghi nhận bên cạnh những mặt chưa làm được. Nhiệm kỳ II (2017 - 2021) sẽ được tổ chức tháng 4/2017 đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể hơn và quyết tâm khắc phục những hạn chế ở nhiệm kỳ (2006 - 2016) nhằm tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên với phương châm: Hợp tác - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển.