Hiệp Hội Quảng Cáo Thành Phố Đà Nẵng


Chủ Tịch Hội: Lê Đức Tốn

PCT - Tổng Thư Kí Hội:

Chánh văn phòng:

Địa Chỉ: Tòa nhà 320B (Tầng 2,3) Lê Duẫn, TP. Đà Nẵng

Số Điện Thoại: 0932.43 43 43

Email: info@daa.org.vn