Skip to content. Skip to main navigation.

Hiệp Hội Quảng Cáo Đà Nẵng NK II (2017 - 2021)

I/- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

Được sự cho phép của UBND Thành phố Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2006, Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thành lập. Kể từ đây, những người làm quảng cáo tại Đà Nẵng đã chính thức có một tổ chức xã hội nghề nghiệp của mình.

II/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NK II

Hơn một nhiệm kỳ trôi qua, chúng ta đã buông xuôi, bỏ mặc tổ chức Hiệp hội. Trong nhiệm kỳ 2 này, chúng ta phải tập trung mọi cố gắng để củng cố, xây dựng lại Hiệp hội với nhứng nội dung chính sau đây:

1/- Về tổ chức bộ máy:

-Củng cố lại bộ máy từ Ban Chấp hành đến các ủy viên thường vụ. Kêu gọi những ai có tâm huyết với Hiệp hội thì tham gia, những ai cảm thấy mệt mỏi và không có thời gian dành cho công việc của Hiệp hội thì xin tự nguyện rút khỏi khỏi tổ chức. Đã vào tổ chức thì phải tôn trọng Điều lệ và Qui chế của các Ban trong Hiệp hội.

Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên được phân công như sau:

+ 01 Chủ tịch

+ 02 Phó chủ tịch

+ 05 Ủy viên Thường vụ

Ban Chấp hành gồm 21 ủy viên. Mỗi ủy viên sẽ được phân công phụ trách một công việc cụ thể tùy theo năng lực và sở trường của từng người.

- Thành lập các Ban chuyên môn và giao cho các ủy viên thường vụ, ủy viên chấp hành phụ trách. Môi Ban đều có các chương trình hoạt động riêng được Ban Thường vụ phê duyệt. Cứ 3 tháng, các trưởng ban phải báo cáo kết quả lên Ban Thường vụ để biết và có kế hoạch chỉ đạo tiếp.

2/- Công tác hội viên:

- Kiểm tra rà soát lại đội ngủ hội viên

- Vận động phát triển thêm hội viên mới

- Làm giấy chứng nhận và thẻ hội viên

- Tổ chức cho hội viên gặp mặt định kỳ với lãnh đạo Sở Vă hóa-Thể thao-Du lịch và lãnh đạo Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

-Tổ chức cho hội viên tham gia các kì thi ý tưởng quảng cáo, quả chông vàng của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam

2/- Nghiệp vụ chuyên môn:

- Phối hợp với Sở VH-TT-DL hoàn thiện qui hoạch quảng cáo cho thành phố Đà Nẵng

- Lập Tờ trình xin UBND Thành phố và Sở VH-TT-DL đảm nhận việc tổ chức các sự kiện của thành phố như: hội thi bắn pháo hoa quốc tế, các ngày kỉ niệm lớn của thành phố và cả nước, của các ngành, đoàn thể...Đề nghị thành phố tổ chức đấu thầu các vị trí dựng pano quảng cáo trên địa bàn.

3/- Công tác đối ngoại:

- Tổ chức giao lưu với các Hiệp hội, Hội của Việt Nam và các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng để cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm.

- Tổ chức cho hội viên đi tham quan và tìm hiểu kinh nghiệm quảng cáo tại một số nước láng giềng  như Trung Quốc, Thái Lan...

4/- Công tác tài chính:

-Xây dựng định mức lệ phí gia nhập và hội phí. Dự kiến:

+ Hội phí:             

- Hội viên tập thể:  1.000.000 đ/ năm

- Hội viên cá nhân:   500.000 đ /năm 

- Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản:

+ Tên tài khoản: Hiệp Hội Quảng Cáo Đà Nẵng

+ Số tài khoản: 0061017588008, Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng

- Hiệp hội đứng ra nhận việc và giao lại cho hội viên thực hiện trên cơ sở tìm hiểu về sở trường của từng hội viên. Hội viên có trách nhiệm nộp lại cho Hiệp hội một tỉ lệ % nhất định, tùy đặc điểm của mỗi công trình.

-  Lập kế hoạch chi tiêu hàng năm của hiệp hội.

5/- Công tác xã hội-từ thiện:

Là hội nghề nghiệp, Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng sẽ tích cực tham gia tham gia các hoạt động xã hội do MTTQVN và các cơ quan của Nhà nước phát động.

Xin UBND thành phố cho đất để trong mỗi năm Hiệp hội sẽ  xây dựng một nhà tình nghĩa.