Skip to content. Skip to main navigation.

Bảng giá quảng cáo trên Hiệp Hội Quảng Cáo Đà Nẵng

 

VỊ TRÍ TRANG GIÁ
   Trang 1    1.000.000 VNĐ
   Trang 2    500.000 VNĐ
   Trang 3    300.000 VNĐ
   Trang 4    200.000 VNĐ