Tin tức - Sự kiện

Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty

Ngày đăng: 17-04-2019

Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty

Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày đăng: 10-04-2019

Chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp” do Liên đoàn Lao động TP tổ chức nhằm giới thiệu, biểu dương 134 Chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có

Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển dụng tháng 3/2019

Ngày đăng: 09-04-2019

Tuyển dụng vị trí chăm sóc khách hàng

Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Hội Doanh nhân Tư nhân bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung

Ngày đăng: 09-04-2019

Hội Doanh nhân Tư nhân bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung

Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng đặt mục tiêu 5,2 triệu lượt khách du lịch năm 2016

Ngày đăng: 08-04-2019

Đà Nẵng đặt mục tiêu 5,2 triệu lượt khách du lịch năm 2016

Chi tiết