Công đoàn Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày đăng: 01-01-1970

Chương trình “ Đồng hành cùng doanh nghiệp” do Liên đoàn Lao động TP tổ chức nhằm giới thiệu, biểu dương 134 Chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã cùng chung sức với những việc làm thật đáng trân trọng trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và vì sự phát triển kinh tế xã hội của Thành Phố.

 

Một trong những đơn vị thực hiện tốt chương trình này đã không ngừng thực hiện tái cấu trúc nhiều lần, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị mới, đào tạo nguồn nhân lực…Điều đó không chỉ mang lại công ăn việc làm ổn định cho người lao động mà còn là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp. Đằng sau sự thành công đáng ghi nhận của công ty trong hoạt động kinh doanh và công tác xã hội, chúng ta không thể không nhắc đến sự đồng lòng chung sức để cùng đồng hành trong quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển doanh nghiệp giữa ban Tổng giám đốc và ban chấp hành Công đoàn. Quả thực, bên cạnh việc chăm lo cho quyền lợi hợp pháp của người lao động, ban chấp hành Công đoàn còn tham mưu cho Ban Giám đốc các chính sách nhằm đem lại những lợi ích thiết thực và bền vững cho đơn vị và người lao động.. Ngược lại, Ban Giám đốc luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoạt động một cách tích cực và hiệu quả. Kết quả của sự đồng hành này là người lao động của công ty luôn nhận được nhiều chế độ chính sách ưu đãi- tăng thu nhập, tăng tiền cơm, tiền thưởng chuyên cần. Đặc biệt các khoản phụ cấp và lương hưu cho người lao động luôn cao hơn quy định của nhà nước.