Danh sách Ủy viên BCH Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 02-12-2021

Đại Hội Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam Lần Thứ V - Nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra vào ngày 20/11/2021 vừa qua thành công tốt đẹp. Chúc mừng các Anh/chị đã đắc cử vào Ủy viên BCH. 

1/ Chúc mừng Anh Nguyễn Trường Sơn - Tân Chủ tịch Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam. 

2/ Chúc mừng các Anh/Chị Phó Chủ tịch HHQC VN
- Anh Nguyễn Thanh Đảo - Phó chủ tịch thường trực 
- Anh Phạm Ngọc Cường - Phó CT
- Chị Nguyễn Thu Giang - PCT
- Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh - PCT
- Anh Trần Việt Tân - PCT

3/ Chúc mừng Anh/chị Ủy viên Thường vụ:
- Anh Trương Gia Bảo 
- Anh Đồng Xuân Thụ
- Anh Trương Hồng Sơn - Phó CT HHQC Tp Đà Nẵng
- Anh Nguyễn Ngọc Tú

4/ Và Chúc mừng các Anh/Chị UV BCH:
- Anh Hồ Tuấn Anh 
- Anh Lê Thanh Ba
- Anh Nguyễn Minh Đức
- Chị Nguyễn Thanh Hà
- Anh Trương Thạch Hải 
- Chị Phạm Thị Thu Hằng 
- Anh Nguyễn Thanh Lâm 
- Anh Phạm Từ Liêm 
- Chị Huỳnh Đinh Thái Linh 
- Anh Trần Nguyễn Phi Long 
- Chị Trần Thị Thanh Mai 
- Anh Nguyễn Ngọc Minh 
- Anh Nguyễn Văn Minh 
- Anh Phạm Tuấn Nam 
- Anh Nguyễn Văn Nam 
- Anh Lê Hoài Nhật 
- Chị Nguyễn Thị Nhung - PCT HHQC Tp Đà Nẵng 
- Anh Nguyễn Quang Nhựt 
- Anh Lê Tự Phương Quang 
- Anh Phạm Hồng Sơn 
- Chị Đặng Thị Bạch Sương 
- Anh Hoàng Minh Anh Tú 
- Anh Vũ Thanh Tùng 
- Anh Lương Đức Thắng 
- Anh Dương Đức Thịnh 
- Chị Trần Thị Thanh Trà 
- Anh Lê Đình Trọng
- Anh Lê Tuấn Vũ 

Chúc các Anh Chị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và cống hiến hết mình vì sự nghiệp của Ngành Quảng cáo.