Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty

Ngày đăng: 01-01-1970

Ngày 11 và 12/6/2019 tại Khách sạn  Bamboo, Ban Thường vụ Công đoàn công ty đã tổ chức Hội nghị Giao ban và mở lớp Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ năm 2019. 

Tại Hội nghị Giao ban, các CĐCS đã báo cáo về tình hình SXKD, việc làm, thu nhập, đời sống, thực hiện các chế độ, chính sách NLĐ và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong khó khăn chung của các doanh nghiệp trong nước, nhưng Lãnh đạo và BCH công đoàn các đơn vị đã tích cực tìm giải pháp để NLĐ có việc làm và đảm bảo các chế độ, thu nhập của NLĐ, số lao động thiếu việc thường xuyên không đáng kể, NLĐ vẫn đoàn kết, tin tưởng, chia sẻ cùng doanh nghiệp và BCH công đoàn cơ sở. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 4,4 triệu đồng/người/tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, một số đơn vị chế biến lâm sản còn gặp khó khăn về việc làm, đơn vị khối kinh doanh và dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều do thị trường cạnh tranh khốc liệt, các đơn vị lâm nghiệp tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cổ phần hóa với Công ty mẹ