Thông báo tuyển dụng tháng 3/2019

Ngày đăng: 01-01-1970

TUYEN DUNG đang cần thêm 2 vị trí
1. 5 bạn Chăm sóc khách hàng / 6,5 -7tr
2. 10 bạnNhân viên tư vấn hồ sơ vay vốn / thu nhập 8-15tr
Địa điểm: Q1, 2,Tân Bình, Bình Thạnh, Q4, Q12, Q7
Các bạn quan tâm , ib hoặc alo 0909987027
*phỏng vấn đi làm ngay nhé các bạn
* ko thu phí / đa cấp
* 6-9 tháng tăng lương , thăng cấp
* luôn có quỹ trà sữa, du lịch hàng tháng cho team
* Chế độ Bảo hiểm đầy đủ, hưởng lương thử việc =100% lương chính thức