Skip to content. Skip to main navigation.

Danh sách thành viên

Tìm kiếm:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI EMAIL WEBSITE
1 ĐẶNG NGỌC NHÂN HV Công ty Quảng cáo Việt Gia Khánh 0906.55.91.55 ngocnhangd@vietgiakhanh.com
2 ĐÀO NGỌC HUY NAM UV BCH DNTN Quảng cáo Ngọc Lý 0905.958.989 quangcaongoclydn@gmail.com
3 ĐINH LẬP THÀNH HV Công ty CP Khiết Long 0914.013.013 dinhthanh@khietlong.vn
4 HUỲNH VĂN DUY HV Công ty TNHH in Mỹ Thuật Đà Nẵng 0903.515.555 hoangduy18@gmail.com
5 LÊ ĐỨC TỐN Chủ tịch DN Quảng cáo Lê Nguyễn 0913.488.655 artlenguyendn@gmail.com Liên kết
6 LÊ HỮU HUÂN UV BCH Công Ty TNHH Tam Phú 0905.176.026 huan@tafuco.com.vn
7 LÊ NGUYÊN UV BCH Công Ty TNHH Tiên Phong Vũ 0919.093.318 vule@tienphongvu.com.vn
8 NG. LÊ PHƯƠNG THẢO UVTV Cty TNHH VietArt OOH 0913.406.858 thaonlp@vietart.vn Liên kết
9 NGUYỄN HOÀNG THAO HV Công Ty TNHH Ấn Tượng Việt 0903.503.218 antuongviet789@gmail.com
10 NGUYỄN KIM THÀNH UV BCH Công ty in Công Thành 0913.404.414 incongthanhdanang@gmail.com
11 NGUYỄN NGỌC HIẾU HV Cty QC Hiếu Gia Nguyễn 0913.880.242 ngochieudn83@gmail.com
12 NGUYỄN NGỌC THUẦN UV BCH Cty Song Thành Công 0912.244.284 khanhthuan_stc@yahoo.com
13 NGUYỄN NGỌC XUÂN UV BCH CTY TNHH Tr.Th. và DLHuyền Thoại Việt 0906.441.939 ngocxuan78.vn@gmail.com
14 NGUYỄN QUANG VINH UVTV Công Ty TNHH Winner Decor 0903.511.636 winner.decor72@gmail.com
15 NGUYỄN THANH TÙNG UV BCH CTY Quảng cáo Gia Nguyễn 0981.118.455 gianguyen.ooh@gmail.com
16 NGUYỄN THỊ THỤC OANH HV Cty TNHH MTV QC Sen 0919.077387 oanhlenguyennb@gmail.com
17 NGUYỄN VĂN CƯỜNG UV BCH Quảng cáo Anh Cường 0914.007.553 anhcuong.qc@yahoo.com Liên kết
18 NGUYỄN XUÂN TRỌNG UV BCH CTY TNHH TMDV Trọng Nguyễn 0905.133.422 trongnx@yahoo.com
19 PHAN NGỌC HẢI UVTV-PCT Cty CP hội chợ Quảng cáo Việt Sáng 0905.023.456 vietsangco.dn@gmail.com
20 THÁI THỊ BẠCH TUYẾT HV Công ty CP Quảng cáo và Dịch vụ Văn hóa Đà Nẵng 0905.999.585 thaibachtuyet@gmail.com
21 THÂN NGỌC HẢI CÁT HV Công ty CP C.A.T.I 08.88.18.18.18 catthan@cati.com.vn
22 TRƯƠNG ĐÌNH ĐỨC UVTV-PCT Cty CP TMDV Văn hóa Sự kiện Việt D.A.C 0918.847.479 dinhduc@vietgroupad.com
23 TRƯƠNG HỒNG SƠN UV BCH Cty Hoàng Tuấn Anh 0919.152.439 thson.dn@gmail.com Liên kết
24 TRƯƠNG HỮU TẤN HV Cty TNHH Dương Thái Bảo 0934.937.889 duongthaibaoprin@gmail.com
25 TRƯƠNG NGỌC TIẾN UV BCH CN Công ty TNHH Mặt Trời Vàng 0904.735.979 tien@goldsungroup.com.vn
26 VŨ HỒNG TIẾN HV Công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại Kiwi Kid 0905.239.097 vuhongtien_cmm2013@yahoo.com

Ghi chú

1. Hội phí: 1.000.000/hội viên

2. Ủy viên BTV góp quỹ: 10.000.000/người

Mọi đóng góp xin gửi vào TK của Hội:

Tên TK: Hiệp Hội Quảng Cáo Đà Nẵng

Số TK: 0061017588008, Ngân hàng An Bình-CN Đà Nẵng