Skip to content. Skip to main navigation.

Tin tức - sự kiện

Hội viên Hiệp hội quảng cáo Đà Nẵng giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-1, Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Năm 2014, cùng với việc củng cố tổ chức, Hiệp hội đã tham gia hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động góp vào việc thi hành Luật Quảng cáo và quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố; trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ công nghệ quảng cáo mới hiện đại nhất cho khách hàng.

Đặc biệt, hội viên Hiệp hội quảng cáo ra sức khắc phục khó khăn, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, đồng hành cùng chính sách an sinh của chính quyền thành phố. Năm 2015, Hiệp hội tiếp tục các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn thành phố, cũng như xây dựng, khẳng định bản sắc văn hóa doanh nghiệp gắn liền với chương trình “Nếp sống văn hóa văn minh đô thị”, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện-xã hội...

P.V

Các tin khác


Không có tin liên quan