Danh sách thành viên

Tìm kiếm:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI EMAIL WEBSITE
Không có dữ liệu

Ghi chú

1. Hội phí: 1.000.000/hội viên

2. Ủy viên BTV góp quỹ: 10.000.000/người

Mọi đóng góp xin gửi vào TK của Hội:

Tên TK: Hiệp Hội Quảng Cáo Đà Nẵng

Số TK: 0061017588008, Ngân hàng An Bình-CN Đà Nẵng