Danh sách thành viên

Tìm kiếm:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI EMAIL WEBSITE
1 VÕ DUY KHÁNH IT 0967 516 036 vokhanh369@gmail.com vokhanh369@gmail.com
2 admin IT 0778792126 ninhbinh2805@gmail.com ninhbinh2805@gmail.com
3 admin2 IT 0396395926 ledangcuong12@gmail.com ledangcuong12@gmail.com

Ghi chú

1. Hội phí: 1.000.000/hội viên

2. Ủy viên BTV góp quỹ: 10.000.000/người

Mọi đóng góp xin gửi vào TK của Hội:

Tên TK: Hiệp Hội Quảng Cáo Đà Nẵng

Số TK: 0061017588008, Ngân hàng An Bình-CN Đà Nẵng